Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:08 AM 16/10/2020 |   Lượt xem: 136 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng cho ý kiến chỉ đạo về việc mời đại biểu; quà tặng đại biểu; rà soát, bổ sung đại biểu dự Đại hội (làm văn bản gửi các Hội, Bộ, Ngành, địa phương rà soát, bổ sung đại biểu); duyệt phim trình chiếu tại Đại hội; chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội; rà soát các bài tham luận... Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng UBDT kiểm tra toàn bộ đầu mối liên lạc của các đoàn địa phương; ra Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phục vụ Đại hội DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và Lãnh đạo các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công việc. Ban Tổ chức Đại hội DTTS tiếp tục rà soát công việc trước khi diễn ra Đại hội. Mong muốn tập thể UBDT phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc nghiêm túc để Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II diễn ra thành công tốt đẹp.    

Xuân Thường

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700