Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

02:59 PM 22/06/2020 |   Lượt xem: 127 |   In bài viết | 

Toàn cảnh phiên họp

Cuộc họp được tổ chức để thống nhất về thời gian và nội dung triển khai tổ chức Đại hội; rà soát công tác chuẩn bị Đại hội. Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội từ ngày 07 đến 09/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất về việc rà soát số lượng, thành phần đại biểu chính thức tham dự Đại hội; việc chuẩn bị quà tặng; công tác thi đua khen thưởng; công tác hậu cần, lễ tân; công tác tuyên truyền, các tiết mục văn nghệ, phim tài liệu chiếu tại Đại hội... Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung đại biểu khách mời tham dự Đại hội, đó là những trí thức người DTTS, tấm gương người DTTS có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đồng ý về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội và yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: rà soát đại biểu tham dự Đại hội; chuẩn bị quà tặng; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, hậu cần, lễ tân… đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, vui tươi, đoàn kết.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700