Ủy ban Dân tộc: Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam

09:58 AM 08/11/2020 |   Lượt xem: 135 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung, bố cục của các hình ảnh dự kiến được trưng bày tại Triển lãm ảnh. Dự kiến bố cục của Triển lãm sẽ trưng bày 3 phần, gồm: Bác Hồ với đồng bào các DTTS Việt Nam; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS Việt Nam; Đời sống văn hóa, xã hội của đồng bào các DTTS Việt Nam. Các ảnh sẽ trưng bày theo chủ đề, tính đến yếu tố vùng miền, hình ảnh sắc nét, phù hợp với nội dung, hình thức, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Đối với cuốn Kỷ yếu ảnh Đại hội sẽ bố cục theo nội dung, chương trình của Đại hội.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, trách nhiệm về nội dung Triển lãm ảnh. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, các đồng chí được giao nhiệm vụ thực hiện phải thay đổi, chọn lọc lại một số hình ảnh liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS Việt Nam, các hình ảnh về hoạt động trong đời sống văn hóa, xã hội của cộng đồng các dân tộc cho phù hợp; bảo đảm các ảnh trưng bày tại Triển lãm phải hài hòa cơ cấu vùng, miền và thể hiện được tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục… vùng đồng bào DTTS.

(baodantoc.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700