An Giang: Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

10:43 AM 31/10/2019 |   Lượt xem: 1328 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống văn hoá mới ở cơ sở và nông thôn giai đoạn 2014-2019.

Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 112.000 đồng bào DTTS trên toàn tỉnh.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II (2014 - 2019). Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024.

An Giang là tỉnh vừa có đồng bằng, vừa có núi và có đường biên giới giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia) với 29 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Dân số toàn tỉnh (năm 2018) là 2,164 triệu người với 543.764 hộ; có 119.219 người DTTS (chiếm 5,26% so dân số của tỉnh), với 28.481 hộ. An Giang cũng là tỉnh duy nhất tại khu vực Tây Nam bộ có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tập trung.

Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS từ năm 2014 - 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) bình quân giảm 2,15%/năm; từ năm 2016 - 2018 (áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020), bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8%/năm (trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer có 4.089 hộ, dân tộc Chăm 247 hộ, dân tộc Hoa 02 hộ).

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức xây dựng vùng đồng bào DTTS giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cũng mong muốn An Giang tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp. Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần III.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh An Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các DTTS tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân.

Đại hội đã chọn cử 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tại Đại hội, 05 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 15 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang.

Hạnh Nguyên (Báo DT&PT)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700