Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cư Jut - Đắk Nông lần thứ 3 năm 2019

02:31 PM 21/06/2019 |   Lượt xem: 105 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Cư Jut tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào DTTS huyện Cư Jut luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Thông qua các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ học sinh nghèo; chương trình kết nghĩa bon, buôn; chương trình hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh cho đồng bào DTTS tại chỗ; ...đã góp phần giúp cho đồng bào DTTS nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-4%, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc.

Cơ sở hạ tầng vùng DTTS được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 98% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có trường mầm non, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở; 100% xã có trạm y tế; 100% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% xã có điện thoại cố định và di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc còn bộc lộ một số hạn chế như: Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu nhập bình quân trong đồng bào DTTS thấp, nhiều nơi chỉ bằng 40-50% thu nhập trong khu vực; chất lượng giáo dục, y tế đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp: khoảng 21% người DTTS trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo; tỷ lệ cấp thẻ BHYT cao nhưng tỷ lệ khám, chữa bệnh thấp; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS làm việc trong cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có xu hướng giảm, đa số các xã, các phòng, ban, ngành của huyện chưa đạt tỷ lệ theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tương Chính phủ.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong thời gian tới, huyện Cư Jut định hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của trung ương cũng như địa phương, góp phần hỗ trợ đồng bào DTTS ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Quan tâm, bố trí và sử dụng cán bộ người DTTS; chú trọng công tác phát triển đảng viên và đào tạo cán bộ nguồn DTTS. Huy động mọi nguồn lực, đưa khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, hội nhập, xây dựng chuỗi giá trị, bảo tồn văn hóa gắn với vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến nước sinh hoạt, nhà ở, việc làm, di cư tự phát, .... trong đồng bào DTTS.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 41 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Cư Jut tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.

Hoàng Thảo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700