Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 huyện Đắk Mil - Đắk Nông

02:36 PM 11/06/2019 |   Lượt xem: 102 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Đắk Mil tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn kết trong đồng bào DTTS, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, dần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng bào DTTS trên toàn huyện đã được hỗ trợ trên 1000 tấn lương thực, trên 21 tỷ đồng đầu tư sản xuất, 10 tỷ đồng hỗ trợ định canh định cư, hơn 184 tỷ đồng vốn vay chính sách ưu đãi tín dụng...

Đến nay, 100% thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, với 98% hộ gia đình sử dụng điện; 85% hộ gia đình đảm bảo có đủ nước sinh hoạt để sử dụng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng, 100% thôn, bản và trường học trên địa bàn đều có chi bộ đảng. Số đảng viên người DTTS là 391/3422 đảng viên (chiếm 11,43%). Hệ thống chính trị được củng cố, trật tự, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân. Văn hóa truyền thống của các DTTS được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế nhất định: Thu nhập bình quân của người DTTS còn thấp so với mức bình quân chung của huyện. Số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, còn nguy cơ tái nghèo. Đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 848 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS là 539 hộ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Một số nét đẹp văn hóa của người DTTS có nguy cơ mai một. Hiệu quả chính sách dân tộc ở một số xã chưa cao...

Trong thời gian tới, huyện Đắk Mil định hướng sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS. Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Đắk Mil tiếp tục tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc, triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc để cộng đồng các DTTS phát triển toàn diện, bền vững. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các DTTS tham gia các phong trào xã hội, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Nông. Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Nhân dịp này, huyện Đắk Mil vinh dự đón nhận Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông và UBND huyện Đắk Mil cũng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.

Hoàng Thảo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700