Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019

10:25 AM 08/11/2019 |   Lượt xem: 1174 |   In bài viết | 

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện người có công, nghệ nhân dân gian, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng 250 đại biểu, đại diện cho đông đảo đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu cùng tham dự Đại hội.

Đại hội nhằm tôn vinh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019 - 2024.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2014 và sự chỉ đạo của Trung ương. Từ năm 2014 đến 2019, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự thay da đổi thịt, đời sống của đồng bào được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng mới gần 400 công trình; duy tu, bảo dưỡng hơn 260 công trình. Chính sách hỗ trợ đa dạng sinh kế đã thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất và mô hình chăn nuôi, sản xuất cho trên 21 nghìn lượt hộ. Chương trình 30a đầu tư mới 257 công trình, hỗ trợ sản xuất, giáo dục, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho trên 295 nghìn lượt hộ. Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống, Mảng, La Hủ” theo Quyết định 1672/QĐ-TTg đầu tư 11 công trình đường giao thông và 01 công trình thủy lợi, hỗ trợ làm nhà ở, công trình vệ sinh cho hơn 1600 hộ, hỗ trợ sản xuất gần 8 nghìn lượt hộ, hỗ trợ 18 mô hình các loại, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn với hơn 6.200 lượt người tham gia,tổ chức 02 chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Việc thực hiện Quyết định 102; chính sách dành cho người có uy tín; Chính sách truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giảm nghèo và chính sách giảm nghèo về thông tin... đều đạt kết quả cao.

Tỉnh đã lồng ghép, huy động được trên 7.300 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 27 xã so với năm 2014; bình quân tiêu chí/xã năm 2018 đạt 13,67 tiêu chí/xã, tăng 4,07 tiêu chí/xã so với năm 2014.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội

Với việc quan tâm giải quyết có hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh thi đua thực hiện các phong trào xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, tích cực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, nhân dân các dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được đối với vùng đồng bào DTTS của tỉnh Lai Châu, đặc biệt ghi nhận sự cố gắng vươn lên xóa đói nghèo của đồng bào các DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho rằng, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những thành tích và thành tựu đạt được của tỉnh Lai Châu được Trung ương đánh giá cao, được nhân dân ghi nhận, kết quả đó có sự đóng góp đáng kể của đồng bào các DTTS tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ thông tin về tình hình tham mưu, xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết, Đề án đã được Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ giải trình trước Quốc hội và được các đại biểu Quốc hộ thảo luận, bày tỏ sự ủng hộ cao. Các đại biểu nhất trí cao về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về Đề án Tổng thể, tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Đây là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử công tác dân tộc, vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ có cơ hội phát triển mới.

Với thực tế hiện nay, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, còn 9 tỉnh có tỷ lệ hộ DTTS nghèo chiếm trên 90% hộ nghèo của tỉnh, trong đó có tỉnh Lai Châu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm đầu tư tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; đồng bào các DTTS hãy bảo vệ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tích cực lao động, vun đắp cuộc sống, giữ gìn đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 5 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng đã tặng Bằng khen cho 75 cá nhân, 23 tập thể.

Đại hội đã bầu 33 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II – năm 2020.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700