Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP. Hồ Chí Minh lần 3 năm 2019

10:00 AM 12/12/2019 |   Lượt xem: 3772 |   In bài viết | 

Tuyên dương các cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào công tác dân tộc triên địa bàn TPHCM.

Đến dự có đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần 3 năm 2019 là sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân Thành phố đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII và Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa IX.

Đại hội có sự tham gia của 284 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố như Hoa, Mường, Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Thái… Các nội dung chính của đại hội gồm tổng kết thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc 2014-2019, trọng tâm là chính sách dân tộc trên các mặt công tác tuyên tuyền; công tác chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc; đánh giá việc lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Công tác phát triển về văn hóa, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số; đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc tại địa phương… Đại hội cũng tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực và các cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để chọn ra 41 đại biểu để tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần 3 năm 2019 được tổ chức từ cấp quận, huyện, là sự kiện chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về vấn đề dân tộc; khẳng định vai trò đồng bào các dân tộc thiểu số mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần 3 là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước… 

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị Thành phố, mỗi tổ chức, đơn vị cần chọn những nội dung cụ thể, có tính đột phá, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình để thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Qua đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp phát động, khởi xướng, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Qua chủ đề đại hội “Đồng bào các dân tộc TPHCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng Thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thành phố gửi gắm niềm tin yêu đến đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ cho biết Đảng và nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, chăm lo đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trách nhiệm của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị.

Hoạt động kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã có những đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của Thành phố, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 20% lao động của Thành phố. Đến nay đã có 16.896 doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, chiếm khoảng 5% tổng số doanh nghiệp Thành phố.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, đề nghị, đại hội cần tập trung quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Cùng với đó, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ưu tiên nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc…

(chinhphu.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700