Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Phú Yên lần thứ III: Khởi sắc vùng đồng bào DTTS và miền núi

10:23 AM 08/09/2019 |   Lượt xem: 133 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, được sự quan tâm đầu tư đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh… các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đảm bảo an sinh xã hội… nên đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi từng bước được nâng lên: tỷ lệ lao động qua đào tạo là 40% (trong đó đào tạo nghề 25%), giải quyết việc làm cho lao động hàng năm từ 2.500-3.000 người.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm khu vực miền núi đạt 11,5-12%, GDP bình quân đầu người ở khu vực miền núi đạt từ 20-26 triệu đồng/người (riêng đồng bào DTTS từ 14-16 triệu đồng/người). Cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, thương mại, dịch vụ. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi được cải thiện, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được tôn trọng và phát huy, đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của tỉnh. 

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho rằng: Những thành quả mà đồng bào các DTTS tỉnh Phú Yên đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Trải qua các giai đoạn cách mạng và trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, đồng bào các DTTS luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mỗi dân tộc có một sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm đa dạng, phong phú nền văn hóa của tỉnh Phú Yên.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen của UBDT cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Về công tác dân tộc, tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương nổi bật trong xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS và phát triển đảng viên trong các chi bộ ở thôn, bản. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, tỷ lệ đội ngũ cán bộ người DTTS trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên. Phú Yên cũng thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống của vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng thông tin: Sau rất nhiều sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, với sự phối hợp chặc chẽ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, sự giúp đỡ các bộ, ngành địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 59 ngày 13/8/2019 thông qua Đề án Tổng thể về đầu tư phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký tờ trình lên Quốc hội phê duyệt Đề án. Theo đó xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, thực hiện từ năm 2021.

Đây là một trong những dấu ấn đậm nét trong lịch sử làm công tác dân tộc. Việc triển khai thực hiện tốt chương trình này sẽ cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế hiện nay. Vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ có cơ hội phát triển hơn. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND trực tiếp làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vào kỳ họp thứ 8, diễn ra vào tháng 10/2019 tới đây ủng hộ để Quốc hội phê duyệt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên cần tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Tăng cường vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển KT-XH, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

(Lê Phương (Báo DT&PT))

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700