Mường Tè (Lai Châu) tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

02:39 PM 08/06/2019 |   Lượt xem: 86 |   In bài viết | 

Quang cảnh Đại hội

Sau 5 năm (2014 - 2018), thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu DTTS lần thứ II, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Tè đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường và lớp học. Theo đó, từng bước ổn định kinh tế, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện, trình độ dân trí ngày được nâng cao.

Huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án vùng DTTS như: Chương trình 135; Chương trình 30a; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; Chính sách cho Người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2014-2019; Đề án Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng các dân tộc Cống, Mảng, La Hủ theo Quyết định 1672/QĐ-TTg; Chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào DTTS & miền núi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát triển sản xuất; Chương trình phát triển giáo dục...

Nhờ đó, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Mường Tè ngày càng được cải thiện. So với năm 2014, sản lượng lương thực tăng 2,95 tạ/ha; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5,0%/năm; diện tích cây thảo quả tăng 36,4 ha; độ che phủ rừng tăng 10,4%; tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm bình quân từ 5-6%/năm... Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 42,35%; thụ nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động học tập, lao động sản xuất để xây dựng quê hương Mường Tè ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2024, mỗi năm sẽ giảm 4% tỉ lệ hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; hoàn thành công tác định canh định cư...

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã trao Giấy khen cho 06 cá nhân, UBND huyện Mường Tè tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng vùng đồng bào DTTS huyện Mường Tè giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng đã bầu ra 32 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2019.

Vi Thành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700