Thạch An (Cao Bằng): Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019

02:42 PM 03/06/2019 |   Lượt xem: 128 |   In bài viết | 

Quang cảnh đại hội

Thạch An là huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, tổng vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (Chương trình 135, Chương trình 30a…) trên địa bàn huyện là trên 473 tỷ đồng, thực hiện được 294 công trình.

Ngoài ra, huyện cũng được bố trí trên 21 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất cho 19.682 lượt hộ nghèo mua giống ngô, lúa, cây trồng các loại và phân bón; 556 hộ trên địa bàn huyện được vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ hơn 4 tỷ 300 triệu đồng… Công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nghề… cũng được triển khai có hiệu quả.

Nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, bình quân giảm 5%/năm. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Thạch An chiếm 54% (4.168 hộ nghèo) thì đến năm 2019 giảm xuống còn 35,5% (2.788 hộ).

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, huyện có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt trên 10 tiêu chí; 12 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Phấn đấu 01 xã về đích nông thôn mới trong năm 2019. Hiện, có 153/160 thôn, xóm có điện lưới quốc gia, số hộ sử dụng điện đạt tỉ lệ 96%…

Các tập thể, cá nhân huyện Thạch An (Cao Bằng) được tặng Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển và phát huy khối Đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2014-2019

Giai đoạn 2019-2024, huyện Thạch An tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần xóm, xã đặc biệt khó khăn; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thạch An tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp phát triển và phát huy khối Đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 14 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

(baodantoc.com.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700