Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2019

10:07 AM 12/09/2019 |   Lượt xem: 1052 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, được sự quan tâm đầu tư đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,…các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung bằng nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, 100% số xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô về trung tâm xã, nhiều bản đường giao thông đã được cứng hóa. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tạo thành trục chính liên kết các tuyến liên xã, liên bản thành mạng lưới giao thông đến nhiều xã khá thuận tiện tạo điều kiện cho giao thương giữa các vùng đồng bào DTTS với các vùng miền; 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 15/17 xã có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 80%, khu vực trung tâm xã và một số bản ở 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch được sử dụng điện mặt trời. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 4 - 5%.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi được cải thiện, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được tôn trọng và phát huy, đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đánh giá: Thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ 2, có thể khẳng định rằng, kết quả tỉnh Quảng Bình đạt được là rất lớn. Vùng đồng bào DTTS đã có bước chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và phát huy; đồng bào DTTS ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cũng nhận định: Vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao so với bình quân chung của tỉnh, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc. Sản xuất hàng hóa vẫn còn lúng túng trong việc xác định cơ cấu sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cơ sở hạ tầng cũng như các hoạt động dịch vụ về văn hóa, giáo dục, y tế vẫn còn nhiều bất cập.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đề nghị, Đại hội cần đánh giá sâu những khó khăn, thiếu sót, nguyên nhân tồn tại để từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu trước mắt. Đồng thời có kế hoạch phát triển lâu dài cho miền núi và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc làm cho các cấp, ngành và nhân dân nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ, “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; trên cơ sở đó củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau.

Tỉnh Quảng Bình cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS, đặc biệt là những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Tập trung giải quyết tốt nhu cầu về đất ở, đất sản xuất; giải quyết cơ bản tình trạng di cư không kế hoạch, thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt; phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình; quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các DTTS; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh. Các đại biểu dự Đại hội đã thống nhất cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào DTTS từ sau Đại hội lần thứ II đến nay và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc tỉnh đến năm 2024.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể và 20 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 5 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, góp phần đưa đồng bào DTTS trong tỉnh từng bước hội nhập và phát triển, cùng nhau thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo: Thu Thảo - Báo Dân tộc và Phát triển)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700