Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ III

10:30 AM 27/08/2019 |   Lượt xem: 105 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh cho biết: Trong 5 năm (2014 - 2019), tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào ngày một nâng cao, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Hạ tầng cơ sở (điện, nước, đường, trường, trạm, kênh mương) được quan tâm đầu tư khá đồng bộ; thực hiện một số chính sách dân tộc lồng ghép với các chương trình, dự án chính sách khác trên địa bàn tỉnh có nhiều tác động tích cực trên mọi lĩnh vực.

Riêng trong giai đoạn 2016 – 2018, tỉnh đã hỗ trợ 1.181 hộ thực hiện các mô hình sản xuất với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất 775 hộ DTTS nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ với kinh phí trên 24 tỷ đồng; xây dựng lắp đặt đường ống nước, xây dựng giếng nước, bể lắng lọc nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS với kinh phí trên 8,2 tỷ đồng; sửa chửa 172 nhà cho hộ nghèo với số tiền gần 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.610 người DTTS…

Tính đến đầu năm 2019, toàn tỉnh có 32 thành phần DTTS với 72.782 người (chiếm 5,61% dân số toàn tỉnh). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chiếm 48,52% (giảm 22,24% so với năm 2015); thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/năm (tăng 3,8 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ lao động người DTTS qua đào tạo nghề đạt 45,63% (tăng 10,63%).

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ năm 2019 đến năm 2024. Trong đó, phấn đấu trong giai đoạn này hoàn thành các tiêu chí như: Thu nhập bình quân của đồng bào DTTS đạt 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4% - 5%, giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn, 50% số thôn đặc biệt khó khăn so với hiện nay; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định trên 90%; 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông; 75% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; trên 90% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Khung đối tượng 4 quy định tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông biểu dương sự đóng góp của đồng bào các DTTS vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhiều bất cập. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt là tư tưởng, nhận thức của bà con trong việc thoát nghèo còn hạn chế. “Muốn thoát nghèo nhanh và bền vững, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước thì bản thân từng người dân cần phải chủ động, tự lực trong phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng khoa học vào sản xuất, hăng hái lao động, xem cái đói, cái nghèo, phong tục tập quán lạc hậu là “kẻ thù”, cần nhanh chóng đánh đuổi ra khỏi đời sống của đồng bào”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục triển khai công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương; tăng cường vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào DTTS, miền núi về những chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung nguồn lực khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, người lao động là đồng bào DTTS.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội

Tại Đại hội, có 5 tập thể và 18 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 07 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam”; UBND tỉnh Khánh Hòa  tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

(Lê Phương - Báo Dân tộc và Phát triển)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700