Thông qua lần 2 Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

09:00 AM 22/07/2020 |   Lượt xem: 110 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo, đồng thời có thêm những trao đổi, góp ý cụ thể, chi tiết về hình thức, chủ đề, bố cục, nội hàm, cách diễn đạt… Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm đội ngũ Người có uy tín vào danh mục những tấm gương tiêu biểu; tiếp tục gắn cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030; bổ sung những kết quả nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện Quyết tâm thư qua các lần tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh trước đây.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Tiểu ban Nội dung đã xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II. Thống nhất thông qua Chủ đề Đại hội “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Tiểu ban Nội dung bổ sung thêm vào Dự thảo Báo cáo công lao đóng góp của các thế hệ cha ông là đồng bào các DTTS đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, những tấm gương người DTTS tiêu biểu; tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Dự thảo báo cáo xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700