Ủy ban Dân tộc: Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

10:00 AM 12/10/2020 |   Lượt xem: 108 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tham gia thẩm định, lựa chọn tham luận của các tập thể, cá nhân trình bày tại Đại hội; lựa chọn, rà soát sự kiện nổi bật trong công tác dân tộc giai đoạn 2010 - 2020; rà soát, lựa chọn, đề xuất bổ sung đại biểu là người DTTS có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Các đại biểu tham dự buổi họp đã xem xét, thống nhất đề xuất đến lãnh đạo UBDT, Ban Tổ chức 10 sự kiện nổi bật trong công tác dân tộc giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó, một số sự kiện được hầu hết các ý kiến thống nhất, lựa chọn như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ Nhất; Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định công tác dân tộc; tổ chức thành công Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu và nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS…

Đối với danh sách đại biểu DTTS tiêu biểu do các đơn vị đề xuất bổ sung, ông Lưu Xuân Thủy đề nghị, các vụ, đơn vị tiếp tục tìm hiểu thông tin để lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham dự Đại hội... 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700