Danh mục Văn bản: Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

09:41 PM 26/11/2020 |   Lượt xem: 3308 |   In bài viết | 

Danh mục Văn bản:

TT Số / Ký hiệu Thời gian Trích yếu Tải về
  157/UBDT-DTTS 05/03/2018
Cử người tham gia Tổ soạn thảo xây dựng Đề án Đại hội đại biểu các DTTS
Tại đây
 

107/QĐ-UBDT

12/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II năm 2020" Tại đây
  369/UBDT-DTTS 17/04/2018 Xin ý kiến góp ý Đề án "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020" Tại đây
  1062/QĐ-TTg 22/08/2018 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

1012/UBDT-VP

31/08/2018
Tuyên truyền Đề án Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  24/TTR-UBDT
04/12/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020" Tại đây
  29/TTR-UBDT 20/12/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1894/QĐ-TTg 31/12/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

316/UBDT-TCCB

03/04/2019 Góp ý hướng dẫn khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 Tại đây
  02/HD-UBDT 16/04/2019 Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 Tại đây
  650/UBDT-DTTS 04/06/2020 Nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

651/UBDT-DTTS

04/06/2020 Phân bổ số lượng đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  923/TB-UBDT 29/07/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 
  926/TB-UBDT 29/07/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc làm việc với một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1425/UBDT-DTTS 22/10/2020 Giới thiệu đại biểu có thành tích xuất sắc tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  647/QĐ-UBDT 05/11/2020 Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị phụ trách các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  706/QĐ-UBDT 25/11/2020 Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị tham gia phục vụ Đoàn đại biểu đi dâng hương tại Đền thờ các Vua hùng, tỉnh Phú Thọ Tại đây
 

718/QĐ-UBDT

27/11/2020
Quyết định Phân công phụ trách khách sạn phục vụ các Đoàn đại biểu về tham dự Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt nam lần thứ II năm 2020 Tại đây

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700